Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Programmeringsteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till strukturerad programmering i ett imperativt språk. Speciellt fokus lägg på modulär utveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande koncept i programmering och programmeringsspråk, t.ex. variabler, operatorer och datatyper
- Kontrollstrukturer i C, t.ex. villkorssatser och konstruktioner för att uppnå iterationer (loopar), samt rekursion
- Grundläggande datastrukturer: vektorer (arrayer), poster (structs) och länkade listor, samt egendefinierade typer (typedef)
- Kodkonventioner för namngivning av konstanter, variabler och funktioner samt val av idiom
- Uppdelning av ett program i funktioner samt parameteröverföring via call-by-value och call-by-reference
- Principer vid programkonstruktion, främst hantering av komplexitet via stegvis nedbrytning av problem/program
- Modularisering: Uppdelning av ett program i entiteter, med separation av gränssnitt och implementering
- I/O och filhantering: med hjälp av biblioteksfunktioner och standard C
- Stränghantering, som en vektor av tecken och via moduler i kodbibliotek
- Sökning och sortering med basala sök- och sorteringsalgoritmer
- Pekare: Pekaroperationer och -aritmetik samt dess roll i parameteröverföring, delade data och minneshantering
- Dynamisk minnehantering: Allokering och avallokering av minne under programexekvering
- Felsökning: Tekniker för felsökning i egna program under utveckling
- Koddokumentation på programnivå, funktionsnivå och satsnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPTG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-09-28 11:31:33