Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad programutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i objektorienterad programmering och bygger vidare på studenternas kunskaper i imperativa språk.

Kurser inngehåller följande moment:
- Objektorienterade grundkoncept såsom objekt, klasser, arv, inkapsling mm.
- Objektorienterad analys och design, inklusive grundläggande modellering
- Objektorienterad programmering
- Designprinciper som ingår i GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns) och SOLID (Single Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion)
- Designmönster som ingår i GoF (Gang of Four)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Algoritmer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOCK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-05-26 13:31:54