Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ombyggnad 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper om ombyggnadsprocess, inklusive tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Kursen innehåller följande moment:
- Fastighetsutveckling och förändringsarbete
- Metoder för teknisk analys av befintliga byggnader
- Kulturhistorisk värdering och antikvariska metoder
- Ekonomiska och ekologiska analysmetoder inklusive LCA och LCC
- Projektuppgift där problem och lösningar diskuteras och redovisas muntligt och skriftligt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp samt Konstruktionsteknik 1, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOBK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 11:53:14