Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksdesign - WAN och operatörsnät 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur nätverk kan växa och förändras för att tillmötesgå ett förändrat behov (skalning) – med minimal påverkan på befintlig drift. Kursen fokuserar även på hur lokala nätverk hos företag med geografisk spridning kan kopplas ihop med hjälp av Internet och andra WAN-tekniker – detta med minimerad risk för att känslig information läcker ut.

Kursen innehåller följande moment:
- Redundans, feltolerans och skalbarhet i nätverksinfrastruktur
- Teknologier för säker sammankoppling av lokala nätverk, exempelvis VPN
- WAN-teknologier och protokoll
- Påverkan på verksamheten vid avbrott i nätverksinfrastrukturen
- Serviceavtal och nivåer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Nätverksdesign - Switching & Routing, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNWK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-11-05 11:03:36