Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverkssäkerhet 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på olika säkerhetshöjande åtgärder i nätverk. Kursen börjar med en generell beskrivning av olika koncept inom informationssäkerhet. Tyngdpunkten blir sedan på nätverkssäkerhet med tillämpningar inom användar- och behörighetskontroll, brandväggar, manuella och automatiska säkerhetsåtgärder samt säker överföring av data över publika nätverk såsom Internet.

Kursen innehåller följande moment:
- Säkerhetskoncept och principer
- Säkerhetskonceptet AAA
- Säkerhet i lokala nätverk
- Säkring av nätverket med brandväggar
- Krypteringskoncept och sammanlänkning av nätverk via tunnling (VPN)
- Brandväggstekniker och tekniker för automatisk identifiering av hot (IDS) och automatiska motåtgärder mot hot (IPS)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverksdesign - WAN och operatörsnät samt Informationssäkerhet - Introduktion, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNSK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:16:55