Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Datateknik (civ.ing) 15 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller forskningsverksamhet och får därigenom insikter i de villkor som gäller för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning. Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet. Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i ett pågående IT-projekt
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens innehåll
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren.
I kursen ingår även ett campusförlagt moment om entreprenörskap i IT-branschen.


Kursen innehåller följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och arbetets genomförande
- Studenten deltar i och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet på företaget med relevans för utbildningens huvudområde och företagets verksamhet
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå omfattande minst 120 hp, inklusive genomgångna kurser i Mjukvaruutveckling 7,5 hp, Webbutveckling 7,5 hp, Flervariabelanalys 7,5 hp och Mikrodatorteknik 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNDN14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-11-30 13:23:47