Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksdesign - Switching och Routing 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp konfiguration av switchar och routrar i nätverk, hur trafik hanteras i olika lager och hur detta bidrar till den funktion som utgör grunden i all nätverkskommunikation idag. Kursen tar också upp hur mindre lokala nätverk bör designas, konfigureras och säkras upp för att möta användarnas och verksamhetens behov. Olika lösningar för nätverksdesign utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv för att möta verksamhetens behov av infrastrukturen.

Kursen innehåller följande moment:
- Switchingteknik i större lokala nätverk
- Uppdelning av nätverk i virtuella delar (VLAN)
- Routingteknik och routingprotokoll i större lokala nätverk
- Planering/design och driftsättning av större lokala nätverk
- Olika metoder för routing mellan virtuella segment (VLAN) i ett lokalt nätverk
- Statisk och dynamisk routing
- Filtrering av nätverkstrafik via specificerade regler
- Värdering av olika lösningar från ett ekonomiskt perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverksdesign - Introduktion, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNDK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:13:50