Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Beräkningsmetoder och optimering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar ett antal numeriska metoder för ekvationslösning och optimering.

Kursen innehåller följande moment:
- Datoraritmetik och felanalys
- Numeriska metoder för lösning av ekvationer och ekvationssystem
- Interpolation och funktionsanpassning
- Numeriska metoder för integralberäkning
- Optimeringslärans grunder, konvexa och icke-konvexa problem, begränsade och obegränsade problem
- Matematisk formulering av optimeringsproblem
- Linjär optimering, simplexmetoden
- Dualitet och känslighetsanalys i simplexmetoden
- Heltalsprogrammering, branch-and-bound-tekniker
- Några vanliga datorverktyg för optimering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Flervariabelanalys 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TNAK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-02 11:03:15