Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik och hållfasthetslära 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller den mekanik och hållfasthetslära som krävs för att kunna göra grundläggande hållfasthetsbedömningar och materialval med hänsyn till styrka och materialåtgång. Som ett moment i kursen ingår FEM (Finita Element Metoden), där belastning simuleras i CAD. Den matematiska grund som krävs för att få förståelse för mekaniken och hållfasthetsläran integreras i kursen.
Kursen innehåller följande moment:
- Matematik
- Hållfasthetslärans begrepp, beteckningar och belastningsfall
- Mekanikens grunder
- Beräkningsmetoder
- Dimensionering
- Provning
- Hållfasthetsanalys med hjälp av FEM (Finita Element Metoden)
- Standarder och beteckningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i CAD 1 med ritteknik, 9 hp och Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMLK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-05-27 14:20:39