Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Möbeldesign 1 9 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar design- och produktutvecklingsprocessen genom ett projektarbete där en möbel skapas efter en tänkt marknadssituation. I kursen ingår designmetodik, skissteknik, modell- och prototyptillverkning samt presentationsteknik. Möbelns estetiska och funktionella värden framhålls särskilt. Projektmetodik integreras som en naturlig del i kursen. Även hur möblerna kan möta en miljömässig och etisk hållbar utveckling integreras.

Kursen innehåller följande moment:
- Design- och produktutvecklingsprocess vid möbelkonstruktion
- Kund- och marknadsaspekter, produktutformning, materialval och produktionsvänlighet
- Skissteknik
- Modell- och prototyptillverkning
- Etik och hållbar utveckling
- Tillämpning av projektmetodik och presentationsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Materialteknik och möbelkonstruktion, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMDK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2018-11-06 14:17:05