Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Marknadskommunikation (Marketing Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande marknadskommunikation samt en orientring i övergripande marknadsföringsbegrepp. De teoretiska kunskaperna varvas med praktiska tillämpningar i utformande av marknadskommunikation och målgruppsanpassade reklambudskap.
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande principer inom marknadsföring
- Grundläggande principer inom marknadskommunikation och reklambudskap
- Marknadsplan
- Varumärkesplattform
- Målsättning och målgrupper
- Reklamhistoria
- Kampanjutformning i text och bild
- Immaterialrätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kursen Ekonomi och företagande, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMCK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-06-15 11:47:31