Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematisk statistik (Mathematical Statistics) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The course focus on the basic proability theory and relevant statistical inference methods that are used when analyzing a data set. Random variability is a fundamental concept.

Kursinnehåll

- Basic probability theory
- Random variables
- Discrete and continuous distributions, especially the normal distribution
- Central limit theorem with applications
- Descriptive statistics
- Point estimates and interval estimates
- Hypothesis testing

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Envariabelanalys, 9 hp eller Grundläggande analys, 6 hp

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMAK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 13:32:38