Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggmaterial och byggteknik 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om några vanliga byggmaterial och deras fysikaliska egenskaper. Kursen ger också grundläggande kunskaper om byggnadsdelar och grundläggningsmetoder.

Kursen innehåller följande moment:
- Betong, lättbetong, puts, plaster och värmeisoleringsmaterial
- Värme- och fukttransport
- Byggnadsdelar
- Grundläggningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Samhällsbyggnad, 9 hp och BIM Modellering och presentation, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TM1K18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:44:57