Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledning och styrning av IT-projekt (IT Project Management: Leadership and Control) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen består av två huvuddelar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om ledning och styrning av IT-projekt. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra. Kursen innehåller också grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren, med särskilt fokus på IT-projekt.

Kursen innehåller följande delar inom gruppdynamik och ledarskap:
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik


Inom ledning och styrning av IT-projekt behandlas följande områden:
- Projekt som arbetsform, med särskilt fokus på IT-projekt
- Projektledarrollen
- Projektmodeller
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering och kontinuerlig uppföljning av projekt
- Mötesteknik
- Utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå omfattande minst 150 hp, vilket inkluderar genomgången kurs i Mjukvaruutveckling 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TLSR24
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2024-02-20 12:46:40