Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

IT-arkitektur och IT Service Management 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom området IT-arkitektur med fokus på infrastrukturarkitektens arbetsområden. Att kunna beskriva ett företags arbete och organisation med arkitekturer blir allt viktigare i takt med att informationssystemen blir mer komplexa. Kursen visar hur infrastrukturarkitekten jobbar med processer enligt vedertagna modeller såsom ITIL. Kursen tar även upp hur avtal mot kund formuleras och hur kund och leverantör jobbar mot varandra med avseende på åtaganden, skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till IT-arkitektur
- Beskrivning av olika roller inom en organisation med koppling till IT-arkitektur
- Beskrivning av olika arkitekturer och arbetsmetodiker kopplade till IT-arkitektur
- ITSM-modeller med fokus på ITIL
- Teoretiska modeller för SLA (Service Level Agreement)
- Standarder för tjänsteproduktion
- Ärendehantering
- Leverantörsbedömning och upphandlingstaktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå 60 hp inom informatik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIIN15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2024-02-16 08:02:21