Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationssäkerhet - Introduktion (Information Security) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

I dagens samhälle ställs stora krav på informationssäkerhet. Kursen syftar till att ge en översikt av informationssäkerhetsområdet genom att introducera vanliga begrepp, principer, modeller och standarder. Kursen innehåller även mänskliga faktorer i säkerhetsarbetet, och människans roll i informationssäkerhetsområdet. Vidare är området informationssäkerhet tvärvetenskapligt med beröringspunkter till många andra områden, t.ex. juridik och etik som därför berörs i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Vanliga begrepp och termer inom området informationssäkerhet
- Autentiseringsmetoder
- Skadlig kod och program
- Operativsystemssäkerhet
- Nätverkssäkerhet
- Ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Fysisk säkerhet
- Aktuella händelser och trender inom informationssäkerhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIHG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-10-13 07:10:09