Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projekt i IT-infrastruktur 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en projektkurs där studenterna i grupp skall ta fram en kravspecifikation för en intern IT-infrastruktur tillsammans med en kund. Utifrån kravspecifikationen ska projektgruppen designa och motivera ett lösningsförslag som sedan ska realiseras i en IT-infrastruktur beståendes av nätverksutrustning och servrar med eventuella kopplingar mot molntjänster. Gruppen ska bland annat sätta upp en eller flera servrar för hantering av användarkonton, centraliserad lagring, backup av viktiga data och därtill nödvändiga tjänster (kryptering, rutiner för återställning etc). Studenterna får en tidsram för när projektet skall redovisas och får handledning under tiden. Studenterna får organisera sig inom gruppen, fördela ansvar och planera arbetet så man når ett givet mål. Projektet skall redovisas för kravställaren där studenternas tekniska lösning bedöms utifrån kravspecifikationen. Kursen har mindre stödföreläsningar men huvudsakligen får studenterna själva lösa de framför allt tekniska problem som uppstår.

Kursen innehåller följande moment:
- Kravhantering inom IT-infrastruktur
- Planering, design och implementation av vanligt använda tjänster i en intern IT-infrastruktur
- Tjänster som kan komma att inkluderas: backup, kontohantering, filhantering, skrivardelning, hantering av klientoperativsystem, dynamisk tilldelning av adresser, domänupplösning, etc.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Virtualisering och molntjänster, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIFK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:34