Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projekt i nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en projektkurs där studenterna i grupp skall ta fram en kravspecifikation för en IT-infrastruktur tillsammans med en kund. Utifrån kravspecifikationen ska projektgruppen designa och motivera ett lösningsförslag som sedan ska realiseras i en IT-infrastruktur beståendes av nätverksutrustning och servrar med eventuella kopplingar mot molntjänster. Gruppen ska bland annat sätta upp en eller flera servrar för hantering av användarkonton, centraliserad lagring, backup av viktiga data och därtill nödvändiga tjänster (kryptering, rutiner för återställning etc). Studenterna får en tidsram för när projektet skall redovisas och får handledning under tiden. Studenterna får organisera sig inom gruppen, fördela ansvar och planera arbetet så man når ett givet mål. Projektet skall redovisas för kravställaren där studenternas tekniska lösning bedöms utifrån kravspecifikationen. Kursen har mindre stödföreläsningar men huvudsakligen får studenterna själva lösa de framför allt tekniska problem som uppstår.

Kursen innehåller följande moment:
- Kravspecifikation
- Riskhantering
- Planering, design och implementering av en komplett IT-infrastruktur innehållandes nätverk, servrar, klienter, etc.
- Dokumentation av IT-infrastruktur
- Ekologisk hållbar utveckling
- Säkerhet inom IT-infrastruktur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, samt genomgången kurs i Systemadministration – Virtualisering och molntjänster 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper)..

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TICN15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2024-02-19 12:48:04