Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Funktionell programmering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en introduktionskurs i programmering, främst funktionell programmering. Det övergripande syftet är att ge grundläggande kunskaper om programmering och grundläggande färdigheter i att utveckla program.

Kursen innehåller följande moment:
- grundläggande syntax i språket Haskell
- värden, typer och funktioner
- mönstermatchning
- rekursion
- sammansatta datatyper (listor, tupler)
- typklasser
- moduler
- användardefinierade typer
- högre ordningens funktioner
- rekursiva datatyper
- input-output
- lat evaluering
- verifiering med hjälp av testning och bevis.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFPG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-02 14:04:11