Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling (Final Project Work in Product Development) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär att genomföra ett självständigt utrednings- och forskningsarbete. I arbetet ingår att inom ramen för utbildningens huvudområde och i samråd med uppdragsgivare identifiera arbetets syfte samt utifrån detta självständigt planera och genomföra arbetet, författa en rapport samt presentera resultatet vid ett seminarium på JTH i Jönköping. Vidare ingår att opponera på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Kursen innehåller följande moment:

- Projektplanering

- Litteratursökning

- Insamling, bearbetning och analys av data

- Ev. utvecklingsarbete

- Rapportskrivning

- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Minst 63 hp inom masterprogrammet ska vara godkända. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå vara godkänt.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A2E
Kurskod/Ladokkod: TEUV24
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan