Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teknisk fysik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom fysikområdena mekanik och ellära.

Kursen innehåller följande moment:
- Statik: kraft, kraftmoment och jämvikt
- Dynamik: hastighet, acceleration, partiklars rörelse, Newtons lagar, kraft och rörelsemängd
- Begreppen arbete, energi och effekt
- Linjära svängningar
- Grundbegrepp i ellära: laddning, spänning, potential, ström, elektriska och magnetiska fält, resistans, kapacitans, induktans
- Kirchhoffs lagar, Ohms lag, resistansreduktioner
- Tvåpoler
- Induktionslagen, växelströmslära, visardiagram, komplexa metoden
- Trefassystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet i Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TEPK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:42:22