Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Databasteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i databassystem med fokus på traditionella relationsdatabaser. Kursen behandlar grundläggande ämnen inom området och integrerar teori och praktik. Efter genomgången kurs skall studenten ha införskaffat en grundläggande, men bred, kunskap inom databassystemområdet. Specifikt skall studenten förstå och kunna applicera samtliga teoretiska koncept som tas upp i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Databasteori: grundläggande terminologi och datamodeller, inklusive relationsmodellen
- Structured Query Language: inklusive DDL, DML, TCL, DCL and SQL/PSM
- Databasdesign: konceptuell, logisk och fysisk design, inklusive modellering och normalisering
- Databasadministration: denormalisering, indexering, transaktioner, samtidighet, säkerhet, juridik och etik
- Icke-traditionella databassystem: NoSQL, NewSQL och Polyglot Persistence

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Diskret matematik 7,5 hp och Datastrukturer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDNK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:28:56