Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitalteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att skapa en förståelse för traditionell och modern digitalteknik, från enskilda grindar till större kretsar genom syntes från VHDL. Kursen går igenom olika konstruktionsstilar och abstraktionsmetoder, från enklare Boolesk algebra och implementering med diskreta grindar, till specificering och modellering i VHDL med implementation i programmerbara kretsar.

Kursen innehåller följande moment:
- Digital algebra och grundläggande digitala grindar och vippor
- Digital/analoga fenomen som t.ex. metastabilitet, setup/hold time, fan-out
- Introduktion av moderna konstruktionsmetoder med VHDL
- Digitala byggblock som t.ex. ALU, register och avkodare
- Orientering kring digitala kretsar, inklusive CPLD och FPGA

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Diskret matematik 7,5 hp och Teknisk fysik 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDEK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:16:21