Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datakommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

Nästan alla moderna applikationer bygger på någon form av datakommunikation. Kursen tar upp nätverk från grunden; historiken kring nätverk, hur de fungerar och grundläggande begrepp, protokoll och standarder. Kursen tar också upp grunderna i protokollen IPv4 och IPv6, planering av nätverksinfrastruktur samt grundläggande konfiguration av nätverksenheter och berör vanliga tjänster/protokoll i nätverkssammanhang.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika lagermodeller, TCP/IP och OSI-modellen
- Nätverkskomponenter för LAN och WAN
- IPv4- och IPv6-adressering i nätverk
- Binära och hexadecimala talsystem
- Socketprogrammering
- IP-beräkningar med olika metoder (t.ex. VLSM)
- Planering och driftsättning av nätverk
- Vanligt förekommande nätverkstjänster och protokoll
- Grundläggande säkerhet inom nätverk

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Programmeringsteknik 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDCK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-01 12:59:59