Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Cybersäkerhet 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen går igenom cybersäkerhet och tekniska aspekter kopplat till informationssäkerhet. I kursen diskuteras begreppet SOC (Security Operations Center) och de rollerna som ingår i det arbetssättet. För att kunna hantera incidenter presenteras arbete med loggar, logghantering och forensik. Enklare penetrationstestning (etisk hackning) genomförs för att testa säkerheten hos system. Kursen innehåller också en fördjupning inom den senaste forskningen inom cybersäkerhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till cybersäkerhet, begrepp, standarder, etc.
- Arbete och olika roller i en SOC (Security Operations Center)
- Loggar och logghantering
- IT-forensik
- Penetrationstestning (etisk hackning)
- Incidenthantering
- Forskning inom cybersäkerhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverkssäkerhet, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TCYK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-11-30 13:23:45