Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Affärsplanering och entreprenörskap (Business Planning and Entrepreneurship) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
Entreprenörskap
- Entreprenörskap som teoretiskt koncept
- Entreprenörskap som en del av samhället
- Entreprenöriell process, filosofi och aktivitet
- Kopplingar till närliggande koncept: innovation, framsteg och kreativitet

Företagsekonomi
- Rollen för företagsekonomi och planering i ett företag
- Etableringsprocessen
- Utveckling av affärsplan
- Skapande av vision, mission och affärsidé
- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering
- Olika perspektiv på entreprenörskap i nya och etablerade företag
- Hållbar utveckling
- Internationellt företagande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a, 2b, 2 c och Engelska 6. Eller: Matematik B och Engelska B (eller motsvarande kunskaper)

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBPG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-09-30 15:02:57