Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik 2 6 fup

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala matematiska begrepp. Tillämpningsuppgifterna på dessa
matematiska begrepp fokuserar på naturvetenskapliga situationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Ekvationer
- Funktioner
- Trigonometri
- Differentialkalkyl
- Integralkalkyl
- Komplexa tal

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TBM207
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 15:20:50