Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik 1 19 fup

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala matematiska begrepp. Tillämpningsuppgifterna på dessa
matematiska begrepp fokuserar på naturvetenskapliga situationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Talförståelse och symbolhantering
- Vektorer
- Ekvationer
- Funktioner
- Trigonometri
- Differentialkalkyl
- Integralkalkyl

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TBM107
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:56:52