Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kemi 10 fup

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion, ämnesomvandlingar vid kemiska reaktioner samt kemins betydelse för individ och samhälle. Kursen innehåller följande moment:
- Risker vid laboratoriearbete samt märkning och hantering av kemikalier
- Materia och kemisk bindning
- Kemiska formler och kemiska beräkningar
- Energiomsättningar vid kemiska reaktioner
- Syror och baser
- Redoxreaktioner och elektrokemi
- Analytisk kemi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A.

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TBKE06
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2016-06-17 08:46:25