Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fysik 25 fup

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller. Kursen introducerar också det naturvetenskapliga arbetssättet: experiment följt av analys och tolkning av mätningarna med hjälp av modeller.
Kursen innehåller följande moment:
- Endimensionell rörelse och krafter
- Rörelsemängd och impuls
- Arbete, energi, effekt, energiomvandlingar
- Tryck i vätskor och gaser, allmänna gaslagen
- Värmelära
- Elektriska grundbegrepp och samband samt likströmslära
- Kärnfysik
- Tvådimensionell rörelse
- Mekaniska svängningar och vågor
- Elektriska och magnetiska fält
- Induktion och växelspänning
- Elektromagnetisk strålning
- Atomfysik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c.

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TBFF06
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 15:17:27