Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad webbarkitektur (Applied Web Architecture) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar begreppet flernivåarkitektur som en modell för att skapa flexibla webbapplikationer. Den fortsätter med att lära ut grunderna i programmering med PHP och grunderna i relationsdatabaser, inklusive SQL-språket. Den första delen av kursen fokuserar på att skapa en databasdriven webbplats med hjälp av ett mallbaserat publiceringsverktyg där tidigare kännedom om gränssnittsdesign och klientprogrammering tillämpas. Vidare förklaras principerna för webbservrar och hur de kan konfigureras för att möta utvecklarens behov och hur externa system, inklusive REST API:er, kan integreras till en helhetslösning. Detta genomförs som ett grupprojekt där ett distribuerat versionshanteringssystem används för att underlätta samarbetet.
Kursen innehåller följande moment:
- Programmering med PHP
- Relationsdatabaser och CRUD
- Wordpress och webbmallar
- Installera och konfigurera en webbserver
- Användning av REST-API:er
- Användning av GIT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Klientprogrammering, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAWK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan