Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Algoritmer 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar design och analys av algoritmer, med fokus på komplexitetsanalys och generiska strategier för algoritmdesign. Särskilt tonvikt läggs på detaljerad genomgång av ett antal etablerade och viktiga algoritmer.

Kursen innehåller följande moment:
- Komplexitetsteori: komplexitetsanalys, rekurrensrelationer, komplexitetsklasser P/NP, lower bounds.
- Algoritmtyper: brute force, divide-and-conquer och varianter härav, problemtransformering, time/space tradeoffs, dynamisk programmering, giriga algoritmer, iterative improvement, backtracking, branch-and-bound, approximativa algoritmer.
- Algoritmer för tillämpningar inom: sökning, sortering, kombinatorik, strängmatchning, numeriska problem, optimering, grafer, träd.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Datastrukturer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAIK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:10:02