Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp

Kursinnehåll

Innehållet i kursen utgörs av; läkemedelsberäkning, allmän farmakologi, sjukdomslära med farmakoterapi 1 och sjukdomslära med farmakoterapi 2.

Läkemedelsberäkning (1 hp)
- enhetsomvandling
- läkemedelberäkning i samband med tablett, flytande läkemedel, injektion, kräm och salva
- läkemedelsberäkning vid spädning och infusion
- beräkningar vid syrgasbehandling

Allmän farmakologi (3 hp)
- farmakodynamik
- farmakokinetik
- interaktioner och biverkningar


Sjukdomslära och farmakoterapi 1 (5 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling/farmakoterapi inom följande områden:
- kardiovaskulära systemet
- respirationssystemet
- diabetes
- mage och tarm

Sjukdomslära och farmakoterapi 2 (6 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling inom följande områden:
- endokrina systemet*
- nervsystemet
- smärta*
- blod, inklusive transfusionsmedicin
- tumörlära
- ortopedi
- njurar och urinvägar
- reumatologi
- kirurgi och anestesi
- vätske-elektrolyt-syra-basbalans

* inkluderar farmakoterapi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HSFN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-08-15 11:48:22