Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnad vid sviktande fysisk hälsa inom följande områden;
  • kardiovaskulära systemet
  • respirationssystemet
  • endokrina systemet
  • nervsystemet
  • mag-tarm systemet
  • njurar och urinvägar
  • rörelseapparaten
  • blod- och tumörsjukdomar
  • gynekologi och obstetrik
  • smärta
- pre- och postoperativ omvårdnad
- omvårdnad i samband med läkemedelsadministrering och behandling
- dokumentation i samband med omvårdnad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Dessutom krävs godkänd VFU omfattande 3 hp, i kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp, inom sjuksköterskeprogrammet eller motsvarande kurser.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOSN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-12-01 15:16:34