Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp

Kursinnehåll

- bakterier, virus, svampar och parasiter
- mikroorganismers uppbyggnad, tillväxt, genetik, sjukdomskallande förmåga och diagnostik
- antibiotika och antivirala läkemedel samt resistensutveckling
- medfödda och förvärvade immunförsvaret
- överkänslighetsreaktioner, autoimmuna sjukdomar och immunisering
- vårdhygien, smittspridning och vårdrelaterade infektioner
- lagar och förordningar som reglerar smittskydd och vårdhygieniskt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMVG19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-12-06 16:37:02