Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp

Kursinnehåll

- ledarskapsteori
- teamteori
- organisation inom vård och omsorg
- lagstiftning
- hållbar utveckling
- arbetsmiljö
- kommunikation
- evidensbaserad verksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLTN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-03-18 09:22:36