Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad (Gerontological and Geriatric Nursing) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- biological, psychological and social ageing
- common physical and mental health conditions (cognitive impairment included there in)
- gerontological and geriatric nursing
- comorbidity
- medical treatment
- polypharmacy
- documentation
  • quality register
  • assessment instrument
- threats, violence and abuse in close relationships
- acts and other legislation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom sjuksköterskeprogrammets termin 1 och 2 eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs genomgångna kurser i termin 3 inom sjuksköterskeprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HGGN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-12-19 11:39:29