Jönköping University Enterprise

På Jönköping University Enterprise finns lärare och forskare med unik internationell kompetens och stor erfarenhet av internationalisering och undervisning av internationella studenter i Sverige och utomlands.

Vi specialiserar oss inom fortbildning och stöd för de lärosäten och organisationer som erbjuder kurser och program för internationella studenter.

Vår utgångspunkt är att en viktig del av internationaliseringsprocesser är att anpassa undervisning och studiemiljöer för att både lokala och internationella studenters behov tillgodoses. En väl fungerande institution med god s.k. campus readiness (förmåga att attrahera och behålla internationella studenter) har dessutom bättre möjlighet att ta tillvara på de resurser som skapas genom internationalisering och samarbete med internationella studenter.

Uppdragsutbildning och kurspaket (sommar och höst 2020)

För att kunna stödja och samverka med näringslivet och samhället i regionen erbjuder vi kurspaket och fristående fortbildningskurser som kan vara ett stöd för karriärbyte, fortbildning, förberedelse för högre utbildning och ökad anställningsbarhet. Som ett svar på att många av regionens företag och deras anställda nu står inför omställningar som kan påverka oss en tid framöver, vill vi skapa möjligheter till förberedelse, fortbildning, och utveckling.

 

Två kurspaket för uppdragskurser

Anställningsbar – för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden
Studieförberedd – för att lyckas med akademiska studier


Som uppdragskurser kan dessa kurser levereras på både svenska och engelska, och kan också innehålla språkträning i andra språk än undervisningsspråket. Det är möjligt för beställaren att välja hela kurspaketet eller att välja ut vissa delar ur paketet.


Kurspaketen kan läsas som intensivkurs på helfart under fyra veckor på sommaren
(v. 30–33 med examinationsvecka 34) eller som en fortbildningskurs på kvartsfart under höstterminen (fyra månader). Varje delkurs och modul kan beställas som en separat uppdragskurs, direkt från företag, myndighet eller organisation.

Kontakta oss gärna för mer information:

JUE:s kärnverksamhet är Pathway Programmeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som erbjuder studieförberedande program och kurser för internationella studenter. 

Sidan uppdaterad