Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp

Högskolan för lärande och kommunikation genomför för tredje gången kursen Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp på uppdrag av Jönköpings kommun.

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Kursplan

Läs mer om kursen härPDF.

Deltagare kommer efter genomförd kurs kritiskt kunna reflektera över vad ett pedagogiskt ledarskap innebär samt problematisera över värdegrundsaspekter, skoljuridiska och etiska dilemman.

Målgrupp

Grundläggande behörighet och lärarutbildning samt anställning hos en huvudman som förskollärare, specialpedagog eller lärare i förskola, skola (inkl. lärare i fritidshem) eller särskola.

Genomförande

Kursen läses på kvartsfart och genomförs huvudsakligen genom distansstudier med sex campusträffar på Jönköping University samtidigt som du arbetar.

Innehåll

  • Skolledaren som myndighetsutövare, chef och arbetsledare, verksamhetsutvecklare och kvalitetsansvarig
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Skolutveckling och kvalitetsarbete
  • Styrkedjor och skoljuridik
  • Kommunikativt ledarskap
  • Värdegrundsaspekter och etiska dilemma
  • Att leda lärande i organisationen professionellt
  • Diskrepanser som organisationens utvecklingspotential

 

Arbetsgivare som är intresserade av att upphandla utbildningen är välkomna att kontakta samordnare.

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Sidan uppdaterad