Medicinsk fysik 7,5 hp

Nu erbjuder Hälsohögskolan en uppdragsutbildning om 7,5 Hp inom Medicinsk fysik.

Anmälan

För att anmäla dig till kursen fyller du i anmälningsformuläret. 


Länk till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Målgrupp

Sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper med behov av kompetens inom Medicinsk Fysik.

Innehåll

Ultraljud: Ultraljudsfysik, vävnadsinteraktion, dopplerteknik, ultraljudstransducer, upplösning

Magnetresonanstomografi: Fysik, kontrast och viktning, pulssekvenser, MR-utrustning, säkerhet

Nuklearmedicin: Strålningsfysik, växelverkan, sönderfall och halveringstid, radionuklider, dos, strålningsbiologi, interndosimetri, strålskydd, gammakamera/SPECT, PET

Röntgen: Strålningsfysik, växelverkan, röntgengenerering, strålkvalitet, dos, strålningsbiologi, strålskydd, CT

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och laborationer/seminarier. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kostnad

15 800 SEK (exkl. moms) Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Kurstid

Vecka 19-23, dagar kommer inom kort. Sista anmälningsdag 1 april.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F. Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen. Kursen examineras av universitetsadjunkt. 


Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Individuell skriftlig tentamen

7,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation.

Övrigt

Uppdragsgivaren utser kursdeltagare. Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare får ett intyg över genomgången kurs.

Kurslitteratur

Berglund, E., & Jönsson, B-A. (2007). Medicinsk fysik. Lund: Studentlitteratur.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.

KursplanPDF


Sidan uppdaterad 2020-06-15