Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre 7,5 hp

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ger dig användbara kunskaper omkring äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga. Du får bland annat lära dig mer om skillnaden mellan olika demenssjukdomar och hur man utreder, behandlar och följer upp symtom på kognitiv nedsättning hos äldre. Även bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, etiska frågor och anhörigas situation tas upp.

Studentcitat:

- Kursen har väckt engagemang och vilja att påverka och utveckla arbetet inom vård och omsorg för personer med demens.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse och kunskap omkring mötet med personer med demenssjukdom. 

Innehåll

Kognitivt åldrande
Demenssjukdomar och kognitiva störningar
Utredning, behandling, vård och omsorg
Bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Etiska aspekter

 Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 4-13.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagre inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad 2020-07-07