Uppdragsutbildning

Additiv tillverkning: Koncept, Metoder, Applikationer

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Agil produktionsutveckling

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Automation - möjligheter och utmaningar

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Socialt arbete och social omsorg

Civilrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Data, IT, informatik,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Samhälls- och beteendevetenskap,Lärare

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Geriatrik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Gjutdesign och kalkylering (Cast design and calculation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Haverianalys (Failure analysis)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Leadership in Crisis Management 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Leda kollegialt lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lärarlyftet

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Materialprovning (Material testing and characterisation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Människa - Teknik - Organisation

Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5 hp

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Nyanlända barn och elever

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Hälsa och sjukvård

Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Produkt- och produktionsplattformar

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Program och kurser inom det gjuteritekniska området

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Specialpedagogik för lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Team Collaboration in Changing Organisations 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Tillämpad Industri 4.0

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Underhåll för produktionsprestanda

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utmaningsdrivet utvecklingsarbete

Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Våld i nära relationer bland äldre, 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg