Medie- och kommunikationsvetenskap

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Jobba inom information, kommunikation, marknadskommunikation och medieproduktion. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) är en treårig utbildning där du själv väljer inriktning.

Inriktningar

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Inriktningarna du kan välja mellan är:

Om du är osäker på vilket område du vill fördjupa dig inom kan du söka Öppen ingång, då väljer du inriktning under andra terminen. Utöver kurserna inom din inriktning har du goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom din praktik, projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

Studera utomlands

Jönköping University har ett internationellt fokus och det finns goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta utländska studenter och gästföreläsare i flera av de olika kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska.

Praktik & VFU

Inget annat MKV-program i Sverige har så lång obligatorisk praktik som MKV-programmet vid Jönköping University. Formellt kallas praktiken verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du gör den i tolv veckor, allra sist i utbildningen. Ungefär hälften av våra studenter får erbjudande om arbete på sin praktikplats.

Innan du går ut på praktik genomför du ett åtta veckor långt projektarbete åt en extern uppdragsgivare.

Efter utbildningen

Efter avklarade studier har du en bred teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens kommunikatörer. Våra tidigare studenter jobbar bland annat som kommunikationsstrateger i offentlig och privat sektor, inom medieproduktion, på marknads- och kommunikationsavdelningar samt på kommunikations- och pr-byråer. Många startar egna företag inom kommunikationsbranschen – en del redan under studietiden

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Läs mer om vårt magisterprogram International Communication.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Termin 1

Introduktion - MKV i teori och praktik 7,5 hp
Språket som arbetsredskap 7,5 hp
Medier, politik och samhälle 7,5 hp
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7,5 hp

Termin 2

Kommunikation och organisation 7,5 hp
Kultur och visuell kommunikation 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och
metoder I
7,5 hp
Uppsats 7,5 hp

Termin 3

Kurser inom vald inriktning 30 hp, se:

Termin 4

Valbara kurser, möjlighet till utlandsstudier 30 hp

Termin 5

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp
Uppsats 15 hp

Termin 6

Projektarbete 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
18 hp
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information