Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi

Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi har en central och ansvarsfull roll inom modern sjukvård. Du arbetar självständigt tillsammans med patienten för att hitta sjukdomar och skador genom att undersöka kroppens funktioner.

Utbildningen omfattar kurser inom teknik, medicin och patientomhändertagande. Vi bedömer och analyserar kroppens funktioner med undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Undersökningarna görs i samarbete med patienten med avancerad medicinskteknisk apparatur och kan resultera i att vi identifierar till exempel hjärtinfarkt, astma, epilepsi eller åderförkalkning.

Exempel på undersökningar är EKG, arbetsprov, lung- och njurfunktion samt ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin mäter du hjärnans elektriska aktivitet och gör undersökningar av nerv- och muskelfunktion. Inom nuklearmedicinsk metodik används radioaktiva isotoper. Fördelningen och omsättningen av dessa i kroppen kan mätas med en gammakamera.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik & VFU

På Biomedicinska analytikerprogrammet, klinisk fysiologi tränar du dina praktiska färdigheter både genom praktik inom sjukvården och träning på skolan.

Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi till ett  särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

Efter utbildningen

Som biomedicinsk analytiker kommer du att möta patienter i alla åldrar och ha en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att självständigt utföra och värdera olika undersökningar. Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk fysiologi inom landsting, stat, kommun, privat sektor eller inom forskningsvärlden.

Biomedicinsk analytikerexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Den legitimerade biomedicinska analytikern har goda möjligheter till arbete under de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52340
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi A, Kemi A, Fysik A och Matematik C.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.


Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

År 1

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Psykologi, grundkurs 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk fysik 7,5 hp

År 2

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 hp
Medicinsk bildbehandling 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp
Nuklearmedicin, grundkurs 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7,5 hp


År 3

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 7,5 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs 7,5 hp
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7,5 hp
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete 15 hp

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information