Ämneslärare gymnasiet

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp.

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga och undervisa morgondagens vuxna. Som ämneslärare arbetar du med att undervisa i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan.

Anta utmaningen att arbeta tillsammans med elever i en spännande ålder, från de tidiga tonåren till unga vuxna. Hjälp eleverna att upptäcka glädjen i djupa ämneskunskaper, och stöd dem i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor.

I din utbildning får du möjlighet till ämnesfördjupning samtidigt som du har nära kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen utgörs till största delen av ämnesstudier, där du väljer ämneskombination efter eget intresse. Du läser 120 högskolepoäng i ett fördjupningsämne och 90 högskolepoäng i ett övrigt ämne. Du läser även kurser i bland annat lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Praktik&VFU

Under programmets fem år varvas ämnesstudier och kurser inom utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På så sätt får du en nära kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett nätverk med mer än tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner i regionen.

Efter utbildningen

I din utbildning till ämneslärare har du fått djupa kunskaper inom två valda skolämnen och i ditt arbete som ämneslärare ansvarar du för undervisningen i dessa ämnen. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52255
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Engelska

Anmälningskod: HJ-52259

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Historia 

Anmälningskod: HJ-52255

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Religionsvetenskap 

Anmälningskod: HJ-52256

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Samhällsvetenskap 

Anmälningskod: HJ-52257

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Svenska

Anmälningskod: HJ-52260

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK)*
7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp

Termin 2

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv 1-30 hp

Termin 3

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv 31-60 hp

Termin 4

Ämne 2 En/Hi/Re 1-30 hp

Termin 5

Ämne 2 En/Hi/Re 31-60 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES)
* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK)
* 7,5 hp

Termin 7

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv (inklusive Examensarbete 1 som görs under termin 7 eller 8 beroende av ämnesval) 61-90 hp

Termin 8

Ämne 2 En/Hi/Re 61-90 hp

Termin 9

Bedömning och betygsättning för ämneslärare (UVK)* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK)* 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle
7,5 hp

Termin 10

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv (inklusive Examensarbete 2) 91-120 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vissa UVK-kurser ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.
Till ansökan

Till dig som sökt ämneslärarprogrammet!

Från och med hösten 2017 inför Högskolan för lärande och kommunikation ett antagningsprov för sökande till ämneslärarprogrammet. Läs mer om antagningsprovet


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information