Ämneslärare årskurs 7-9

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, 240 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Vill du utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap, din sociala förmåga och undervisa morgondagens vuxna är denna utbildning för dig. Du läser två skolämnen och kommer att arbeta med att undervisa ungdomar i grundskolans årskurs 7–9.

Anta utmaningen att arbeta tillsammans med elever i de spännande tidiga tonåren, på tröskeln till vuxenlivet. Hjälp eleverna att upptäcka glädjen i breda ämneskunskaper, och stöd dem i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor. I din utbildning får du möjlighet till ämnesfördjupning samtidigt som du har nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen utgörs till största delen av ämnesstudier, där du väljer ämneskombination efter eget intresse. Du läser 90 högskolepoäng i samhällskunskap och 60 högskolepoäng i ett övrigt ämne. Du läser även kurser i bland annat lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under ämneslärarprogrammets fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett omfattande nätverk med över tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Efter utbildningen

I din utbildning till ämneslärare har du fått kunskaper inom två valda skolämnen och i ditt arbete som ämneslärare ansvarar du för undervisningen i dessa ämnen. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52261
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c och Samhällskunskap 2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik B, Samhällskunskap B, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK)* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp

Termin 2

Ämne 1 Sh 1-30 hp

Termin 3

Ämne 1 Sh 31–60 hp

Termin 4

Ämne 2 En/Ge/Hi/Re 1–30 hp

Termin 5

Ämne 2 En/Ge/Hi/Re (inklusive självständigt arbete 15 hp) 31–60 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare* 7,5 hp

Termin 7

Bedömning och betygsättning för ämneslärare* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare* 15 hp Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle 7,5 hp

Termin 8

Ämne 1 Sh (inklusive Examensarbete 15 hp) 61–90 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Vissa UVK-kurser ges på engelska.

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Till dig som sökt ämneslärarprogrammet!

Från och med hösten 2017 inför Högskolan för lärande och kommunikation ett antagningsprov för sökande till ämneslärarprogrammet. Läs mer om antagningsprovet


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information