Doktorandkurser

En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Nedan hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan (JTH).

Anmälan till kursen sker till kursansvarig om inget annat anges.

Kurser VT 2015

Metallurgi, stelning och modellering av gjutjärn, 7,5 hp

Nya utredningsmetoder och ökad användning av datorsimulering genererar nya kunskaper om gjutjärn. En kurs om metallurgi, stelning och modellering av olika typer av gjutjärn erbjuds med kapacitet att granska den senaste utvecklingen. Kursen kommer att fokusera på både klassiska grundläggande teorier och nyutvecklade modeller baserade på modern utredning och kontrollmetoder. Läs mer

Kursansvarig: Prof Attila Dioszegi

Matematisk modellering av gjutning, 7,5 hp

Kursen fokuserar på predikteringsteknik i samband med gjutning och inkluderar trender inom programmering och simulering av stelningsfenomen av exempelvis Fe- Al- och Mg-legeringar.

Kursansvarig: Prof Attila Dioszegi

Högskolepedagogik, grundläggande, 7,5 hp

Introduktion till högre utbildning, studenters lärande, undervisning, examination, didaktik och pedagogisk utveckling. Läs mer

Kursansvarig: Prof Elsie Anderberg

Lättmetall, 7,5 hp

En kurs om metallurgi, stelning och mekaniska egenskaper hos gjutet aluminium och magnesiumlegeringar erbjuds med syfte att granska den senaste utvecklingen och trenderna. Läs mer

Kursansvarig: Prof Anders Jarfors

Etik för forskare och ingenjörer, 3 hp

En introduktionskurs i etik för forskare och ingenjörer som syftar till att ge studenterna de verktyg och begrepp som behövs för att diskutera etiska aspekter i forskningen och ingenjörsarbetet. Läs mer

Kursansvarig: Prof Kristina Säfsten

Kurser HT 2014

Industriell produktframtagning , 5 hp

Kursen ger insikt och förståelse om produktrealiseringsprocessen, inklusive dess struktur, innehåll och värde för tillverkande företag. Läs mer

Kursansvarig: Prof Glenn Johansson

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp

Kursen ges till doktorander inom ingenjörsområdet. Kursen består av två delar, Information literacy och Scholarly communication. Läs mer

Kursansvarig: Mattias Lorentzi

Gjutning, 7,5 hp

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutning av metalliska material, inkluderande design, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. Läs mer

Kursansvarig: Prof Anders Jarfors

Sidan uppdaterad 2017-07-03

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2015-12-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information