Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik, 2,5 hp

Målgrupp: Förskola, Fritidshem, F-3, 4-6, Särskola

Kontakt

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se
036 - 10 14 23

Kursen tar upp många olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten. Som kursdeltagare får du även en utomhuspedagogisk grund både inom teori, forskning och i den praktiska pedagogiska verksamheten. Du får ta del av aktuell utomhuspedagogisk forskning och vilka resultat den kan presentera.

Förutom att direkt kunna börja arbeta rent praktiskt med utomhuspedagogik, har du efter kursens slut argument för varför utomhuspedagogiskt lärande bör ske och hur din lärarroll kan förändras.

Kursen finns i fyra inriktningar:

  • förskola
  • åk F-3 samt fritidshem
  • åk 4-6
  • särskola

Kursinnehåll

  • Utomhuspedagogikens grunder.
  • Matematik på skolgården/förskolegården.
  • Utomhuspedagogisk forskning nationellt och internationellt.
  • Matematik i närmiljö.
  • Vilka argument finns det för utomhuspedagogiken?
  • När närmiljö blir lärmiljö.

Kursplan

Lärare i kursen

Maria Hammarsten

Maria är flitigt anlitad när det gäller utomhuspedagogiska föreläsningar, workshop och kurser. Hon anser att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt, det är "verklighetspedagogik" som ger eleverna sammanhangskunskap.

Yvonne Hyltse-Eckert

Yvonne har biologi som ett "hjärteämne" - ett ämne där det absolut är lämpligt och viktigt att vara i den autentiska miljön.

Att läsa en kurs hos oss

Vi förser dig med distanskurser om 2,5 hp och du kan börja läsa inom en vecka från ansökningsdag. Efter att du har anmält dig till en kurs kommer allt material du behöver skickat till dig per post: kursguide, inloggningsuppgifter och kurslitteratur. All undervisning och examination sker sedan på distans, ett studiesätt som har många fördelar. Du bestämmer var och när du vill studera! Du har tillgång till allt digitalt studiematerial i två år efter att du har påbörjat en kurs.

En veckas studier

Kursen innebär sju arbetsdagar för dig som student. Kanske lägger du upp det som en halvdag i veckan, eller läser du några heldagar då och då. Upplägget för din kurs kommer alltid vara sex stycken inspelade lektioner på 45 min som kompletteras med läsanvisningar och två examinationer. Lektionerna innehåller alltifrån studioinspelade föreläsningar till intervjuer och reportage. Din sammanlagda studievecka kommer inte bara att innehålla teorier och aktuell forskning utan även inspiration och självutveckling!

Kursbevis

Efter avslutad kurs med godkänt resultat skickas kursbevis till din folkbokföringsadress.

Hur gör jag?

För att läsa en kurs behöver du ha arbetsgivarens (skolledarens/rektorns/förskolechefens) godkännande att köpa kursen. Distanskurser om 2,5 hp inriktar sig enbart mot dig som verksam lärare och kan inte säljas till enskilda individer. Det måste vara skolan som köper kursen eftersom den erbjuds som uppdragsutbildning.

Beställ kursen

Gör en beställning via det här formuläret

Kursen kostar 7.000 SEK per deltagare.
Kontakta oss om fler än 10 kurser önskas.

Sidan uppdaterad 2019-01-11

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-11-22

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information