Specialpedagogik i förskolan - behövs det? 2,5 hp

Målgrupp: Förskola

Kontakt

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se
036 - 10 14 23

Förskolan är barnens första skola i vilken grunden för framtida lärande och utveckling läggs. Förskollärarna i samverkan med vårdnadshavare och barn skapar en optimal miljö och möjlighet till en god utveckling för alla barn. Tidigt stöd för barn som så behöver förebygger och eliminerar senare svårigheter.

Målet med kursen är att du som arbetar i förskolan ska öka din kunskap om betydelsen av tidigt stöd för barn som behöver det. Utifrån aktuella styrdokument ska du också förstå på vilket sätt förskolans verksamhet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt i mötet med alla barn. Vad innebär ett etiskt förhållningssätt i relation till specialpedagogiska frågor? När kursen är slut kan du dokumentera, reflektera och analysera villkor för delaktighet och lärande i förskolan.

Kursinnehåll

  • Definition av specialpedagogik som ämnesområde.
  • Problematisera innebörden av en inkluderande, rättvis och likvärdig utbildning för alla.
  • Olika exempel på forskning inom specialpedagogik bland yngre barn.
  • Olika styrdokuments betydelse för specialpedagogiska frågor inom förskolan.
  • Förebyggande specialpedagogiskt arbetssätt.
  • Etiskt förhållningssätt och värdegrundsfrågor.

Kursplan

Specialpedagogik i förskolan - behövs det? 2,5 hpPDF

Lärare i kursen

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd började sin lärarbana som förskollärare och mötte många barn (och deras familjer) som var i behov av särskilt stöd. Idag arbetar hon som universitetslektor i specialpedagogik.

Att läsa en kurs hos oss

Vi förser dig med distanskurser om 2,5 hp och du kan börja läsa inom en vecka från ansökningsdag. Efter att du har anmält dig till en kurs kommer allt material du behöver skickat till dig per post: kursguide, inloggningsuppgifter och kurslitteratur. All undervisning och examination sker sedan på distans, ett studiesätt som har många fördelar. Du bestämmer var och när du vill studera! Du har tillgång till allt digitalt studiematerial i två år efter att du har påbörjat en kurs.

En veckas studier

Kursen innebär sju arbetsdagar för dig som student. Kanske lägger du upp det som en halvdag i veckan, eller läser du några heldagar då och då. Upplägget för din kurs kommer alltid vara sex stycken inspelade lektioner på 45 min som kompletteras med läsanvisningar och två examinationer. Lektionerna innehåller alltifrån studioinspelade föreläsningar till intervjuer och reportage. Din sammanlagda studievecka kommer inte bara att innehålla teorier och aktuell forskning utan även inspiration och självutveckling!

Kursbevis

Efter avslutad kurs med godkänt resultat skickas kursbevis till din folkbokföringsadress.

Hur gör jag?

För att läsa en kurs behöver du ha arbetsgivarens (skolledarens/rektorns/förskolechefens) godkännande att köpa kursen. Distanskurser om 2,5 hp inriktar sig enbart mot dig som verksam lärare och kan inte säljas till enskilda individer. Det måste vara skolan som köper kursen eftersom den erbjuds som uppdragsutbildning.

Beställ kursen

Gör en beställning via det här formuläret

Kursen kostar 7.000 SEK per deltagare.
Kontakta oss om fler än 10 kurser önskas.

Sidan uppdaterad 2019-01-11

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-11-22

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information