Aktuella utbildningar

Här samlar vi information om aktuella kompetens­utvecklings­satsningar vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Uppdrag åt Skolverket

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp
Handleda vidare – inom matematik, naturvetenskap och teknik
Handleda vidare - inom språk-, läs- och skrivutveckling
Lärarlyftet
Läslyftet i skolan - Handledarutbildning i språk-, läs- och skrivutveckling
Läslyftet i förskolan - Handledarutbildning i språk-, läs och skrivutveckling
Regionala nätverk för samordnare
Specialpedagogik för lärande
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen 15 hp

Kommunförlagda kurser

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet 7,5 hp
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp 
Undervisning i förskolan 7,5 hp

Distanskurser 2,5 hp

Att motivera när ingen motivation finns 2,5 hp
Handledning VFU II 2,5 hp
Hälsa och livsstil - Idrott & hälsa 2,5 hp

Övrig uppdragsutbildning

Entreprenöriellt lärande 2,5 hp
Förskollärarutbildning - distans, halvfart
Förskollärarutbildning - distans, helfart
Handledarutbildning steg 1, 7,5 hp
Integration genom fysisk hälsa
Interkulturell kommunikation
Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger
Korta vägen
Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete
Nyanlända barn och elever
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Syrien - historiskt och nutida perspektiv på ett land i kris?
Yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog
Yrkeshögskoleutbildning Integrationspedagog
Videoproduktion

Sidan uppdaterad 2019-03-15

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2015-11-12
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information